Aljašský malamut

Najväčšie a najsilnejšie plemeno severských záprahových psov. Jeho meno pochádza od Eskimákov žijúcich pri ústi rieky Yukon na Aljaške, kde výraz Male označuje skupinu miestnych obyvateľov a Mut je názov osady. Teda malamut je pes patriaci Maleom z osady Mut. I keď jeho robustnosť môže cudzích zastrašiť, nie je strážny pes.

Malamut je určený pre vytrvalú a namáhavú prácu. Zo všetkých severanov je najväčší, je to skutočne mohutné zviera bežne vážiace 40 a viac kg. Je stavaný k tomu, aby podával silný a vytrvalý výkon, aby ťahal ťažké náklady na dlhšie vzdialenosti a všetky znaky psov tohto plemena vrátane povahových vlastností by mali odpovedať tomuto účelu. Dnes sa používa nie len k saňovým závodom aj k ťahaniu vozíkov na suchu, turistike, veľkých úspechov dosahuje aj v súťažiach ťahania záťaže – weight pulling. Aj keď na prvý pohľad je to kľudný, dôstojnosť vyžarujúci pes a k ľuďom má priateľský a pozitívny vzťah, vo vzťahu k iným psom môžu nastať problémy, pretože má sklony k dominancii a svoje postavenie si často vynucuje bitkou. Veľký problém je s inými domácimi zvieratami (mačky, škrečky, atď), hospodárskymi zvieratami (hydina, ovce, kozy, atď), lesnou zverou (zajace, srny, bažanty atď) a malými psíkmi, pretože malamut rovnako ako iné severské plemená ma výrazne vyvinutý lovecký pud, čo znamená že všetky ostatné zvieratá loví a usmrtí.

Podobne ako ostatní severania sa vyznačuje značnou nezávislosťou a jeho schopnosť plniť povely pána je obmedzená. Vzhľadom k svojej stavbe tela a mimoriadne hustej srsti zle znáša horúčavy, takže v tej dobe by nemal byť nútený do telesnej aktivity. V zime to práve naopak.

© Svět psů 1/2011, text Lea Smrčková